Het ontstaan - SV-Monster

sv
Monster
Ga naar de inhoud

Van vroeger
De schietsport wordt in de gemeente  Monster, voorzover wij hebben kunnen nagaan, al sinds 1867 beoefend.
Evenals nu nog steeds, was er toen sprake van een vereniging, namelijk de 'Westlandsche Scherpschutters Vereniging,
waar den wapenhandel kon worden beoefend'. De voorzitter was de burgemeester van een van de Westlandse gemeenten,
die werd benoemd op basis van het criterium dat zijn gemeente de meeste schutters aan de vereniging leverde.
De toenmalige politie in de persoon van de veldwachter had als oefenmeester en wapendeskundige eveneens een taak in de vereniging.
Op 20 april 1870 werd bij Koninklijk Besluit aan burgemeester en wethouders van de gemeente Monster toestemming gegeven
voor de oprichting van een vereniging ter bevordering van 's lands weerbaarheid. De vereniging werd 'Prins Maurits' genoemd.
Veel is er niet bekend gebleven over deze voorganger van onze huidige vereniging.
Zo is niet bekend hoe lang hij heeft bestaan en wat de reden van opheffing is geweest.
Tot de meidagen van 1940 wordt de schietsport bedreven door de Burgerwacht,
die met grote waarschijnlijkheid is voortgekomen uit de weerbaarheidskorpsen.

 
Verder na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog is door een aantal oud-burgerwachters op 19 maart 1946 de 'Monsterse Schietvereniging' opgericht.
Men ging van start met door de na-oorlogse instanties beschikbaar gestelde geweren. Later werd de naam gewijzigd in  'Schietvereniging Monster',
zoals hij tot op de dag van vandaag luidt. Het moet als een gebrek aan historisch besef van de oprichters worden beschouwd
dat toen niet voor de naam 'Schietvereniging Prins Maurits' is gekozen.

 
Tot heden
De huidige vereniging bestaat uit circa 95 leden, die de schietsport beoefenen op klein kaliber wapens.
Deze wapens zijn geweer, karabijn en pistool en vormen voor de overkoepelende organisatie van schietverenigingen in Nederland
de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (K.N.S.A.) drie belangrijke disciplines.
De klein kaliber patroon is circa 6 mm (voor de kenners .22 of te wel 0,22 inch)  van doorsnee,
is van het type Flobert en wordt niet ontstoken door een slaghoedje, maar door een slag van de slagpin op de rand van de
patroonhuls (randvuur). Door het gebruik van klein kaliber patronen zijn de kosten van de schietsport laag te houden en
is de schade aan schietinstallaties doorgaans gering.
De moeilijkheidsgraad en daarmee de  uitdaging voor de schutter is er beslist niet minder om, dan bij het schieten met een groot kaliber.
De schutters van de vereniging leveren  al geruime tijd zeer goede prestaties op landelijk en regionaal niveau  en werden regelmatig
genomineerd voor de Sportprijs van de gemeente Monster.
 
De accommodatie van de vereniging,
die sinds 1974 in gebruik was,
bestond uit een gezellige kantine, 11 banen van 12 meter lengte en drie banen geschikt voor het pistool schieten.
 
In 2014 heeft 'Stichting Schietsport Accommodatie Monster' (St. S.A.M.) een nieuwe accommodatie gerealiseerd en heeft SV Monster deze als hoofdhuurder in gebruik genomen. In deze schietsportaccommodatie zijn 5 banen van 10-12 meter, 6 banen van 25 meter en 3 banen van 50 meter, voor klein en groot kaliber. Daarnaast zijn er ook een gezellige grote kantine, bestuurskamer / instructieruimte.
Terug naar de inhoud